Kuličkový polystyren s polystyrénovými mikročásticemi

STYROBALL

STYROBALL – tepelná izolace z pěnového, kuličkového, stabilizovaného expandovaného polystyrénu

Co je STYROBALL?

STYROBALL je tepelná a akustická izolace z běžného kuličkového stabilizovaného polystyrénu.
Skládá se z jednotlivých polystyrénových kuliček do velikosti cca 6 mm + polystyrénové mikročástice.
Používá se pro izolování obytných objektů i průmyslových staveb.

Použití STYROBALLu

STYROBALL se používá pro izolování střech, krovů, podkroví, podlah, příček, nádrží teplé vody atd. STYROBALL je vhodný pro všechny běžné stavby, ale i pro objekty se zvýšenou vlhkostí – staveb, kde je kladen mimořádný důraz na velmi nízký koeficient difůze vodních par použité tepelné izolace spolu s minimální nasákavostí izolačního materiálu (sauny, hospodářské a zemědělské objekty, bazény apod.)

Vlastnosti STYROBALLu?

STYROBALL je jako jeden z mála tepelně izolačních materiálů vhodný do konstrukcí složitých tvarů, stropních konstrukcí panelových domů, na izolování svislých stěn plechových hal, klimatizačních šachet a nadržovacích nádrží teplé vody. Do všech těchto prostor dokonale „zateče“, čímž dokonale vyplní izolovaný prostor. Tím zabrání jakýmkoliv tepelným ztrátám.

STYROBALLse chová jako „suchá tekutá hmota“.