THERMOFLOC

Izolovat inteligentně
se systémem …

Přírodě blízký celulózový izolační materiál na nejvyšší úrovni

THERMOFLOC je celulózový izolační materiál certifikovaný natureplus®, který splňuje všechny požadavky, co se týká vlastností na tepelnou izolaci, stavební biologii a také zpracování. Výsledek našich neustálých inovací a optimalizací je vysoce kvalitní izolační materiál, kterým lze optimálně izolovat také technicky náročné konstrukce.

Celulózový izolační materiál se používá v podlahové izolaci, vnitřní izolaci stěn a střešní izolaci. V kombinaci s parozábranou THERMOFLOC, pojistnou střešní hydroizolací a lepicí technikou vzniká celistvý účinný tepelně-izolační kompozitní systém, který odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu.

Výhody tepelné izolace THERMOFLOC

THERMOFLOC je přírodě blízký izolační materiál, 100 % bez obsahu boritanu a s jedinečnými vlastnostmi při zateplování.

  • cenově výhodná a rychlá aplikace
  • izolační materiál s vynikajícími izolačními hodnotami
  • tepelná izolace s optimálními protipožárními vlastnostmi
  • ideální regulace vlhkosti

  THERMOFLOC je moderní izolační materiál, který splňuje všechny požadavky, co se týká vlastností na tepelnou izolaci, stavební biologii a zpracování.

Izolační materiály pro stavebníky a …

Stále více stavebníků a vlastníků nemovitostí v celé Evropě staví na celulózový izolační materiál THERMOFLOC.

Tepelná izolace THERMOFLOC zajišťuje po celý rok příjemné interiérové klima a výrazně snižuje náklady na topení.

Izolační řešení pro architekty a řemeslníky

Starší střechy lze izolovat rychle a nekomplikovaně bez potřeby odkrývání střešních tašek.

  • tepelná izolace bez dořezávání
  • rychlé zpracování a snadná logistika na stavbě díky THERMOBLOW
  • izolace pro střechy, podlahy a stěny
  • individuální tloušťky izolačního materiálu a 100% vyplnění dutin

Informujte se také o parozábraně THERMOFLOC, pojistné střešní hydroizolaci, THERMOBAGu a lepicí technice THERMOFLOC.

Celulózová izolace s foukaným izolačním materiálem THERMOFLOC

Zpracovatel může pracovat s foukaným izolačním materiálem THERMOFLOC o tloušťce od 20 do 500 mm, přičemž odpadá skladování různých rozměrů izolačního materiálu (jako u izolačních desek). Zhutnění izolačního materiálu je přitom, podle oblasti použití, od 25 do 65 kg/m3.

Izolace bez dořezávání a zjednodušená logistika na stavbě

Dořezávání prakticky zcela odpadá, protože se do stavebního prvku aplikuje vždy v množství potřebném pro příslušnou konstrukci. Dále je zde zjednodušená logistika na stavbě, protože stavební materiály již není třeba v budově přenášet ručně.

100% biologická – 100% certifikovaná

Izolační materiál THERMOFLOC se vyrábí pouze z novinového papíru, za přidání minerálních látek pro konzervaci a protipožární ochranu. Papír se nahrubo rozdrtí a potom dále zpracuje v rozvlákňovacím zařízení na jemná, pružná celulózová vlákna. Hotový výrobek se balí do pytlů a skládá na palety. Certifikovaná interní a externí kontrola kvality zaručuje, že celulózová izolace THERMOFLOC vyhovuje nejvyšším evropským nárokům na kvalitu. Dokladem toho je Evropské technické schválení.

📸Foto

❓Často kladené otázky

Co je THERMOFLOC?

THERMOFLOC je certifikovaný, vysoce kvalitní izolační materiál na bázi organických celulózových vláken.

Kde se THERMOFLOC používá?

Celulózový izolační materiál THERMOFLOC se používá v prostoru střechy, podlahy a stěny.

Jak se THERMOFLOC zpracovává?

Podle oblasti použití se THERMOFLOC zpracovává strojově nebo ručně.

Kdo provádí aplikaci? Lze aplikovat THERMOFLOC svépomocně?

Zde je nutno rozlišovat mezi foukaným izolačním materiálem THERMOFLOC a podlahovým zásypem THERMOFLOC.

Foukaný izolační materiál THERMOFLOC se aplikuje certifikovanými zpracovateli, za pomocí speciálních k tomu uzpůsobených aplikačních strojů THERMOBLOW. Foukaný izolační materiál se přitom pod tlakem vzduchu vhání do dutin konstrukce a zhutní podle směrnic pro zpracování, takže se docílí bezespárové a celistvé difuzní izolační vrstvy.

Podlahový zásyp THERMOFLOC se zpracovává manuálně a používá se výhradně jako nezatěžovaná horizontální izolace (stropů v nejvyšším podlaží, podlah mezi nosnými trámy).

Můžu zpracovávat THERMOFLOC bez stroje?

Podlahový zásyp THERMOFLOC se zpracovává ručně. Nicméně foukaný izolační materiál THERMOFLOC se aplikuje do dutin jen za pomocí speciálního aplikačního stroje.

Jaké přísady THERMOFLOC obsahuje?

Jako protipožární ochrana jsou použity přísady na minerální bázi.

Kdo mi udělá nabídku?

Příslušný distributor ve Vaší zemi Vám rád udělá nabídku, resp. Vaši poptávku přepošle na odpovědnou osobu. Příslušnou kontaktní osobu najdete zde, resp. poptávku pošlete do naší kanceláře.

Jako izoluje THERMOFLOC v porovnání s jinými izolačními produkty?

THERMOFLOC má stejné izolační vlastnosti jako běžné minerální izolační materiály nebo výrobky z EPS. Navíc se jedná o organický izolační materiál, který dokáže vlhkost přijímat a odevzdávat.

Jaké suroviny se používají k výrobě THERMOFLOCu?

K výrobě THERMOFLOCu se používá starý papír a jako protipožární ochrana jsou použity přísady na minerální bázi.

Jaké certifikáty kvality může THERMOFLOC prokázat?

Vysoká kvalita našeho celulózového izolačního materiálu potvrzuje evropské schválení a ocenění pečetí jakosti natureplus.

Co je natureplus?

Natureplus je mezinárodní pečeť kvality pro trvale udržitelné a vysoce kvalitní stavební materiály, stavební výrobky a zařizovací předměty. Výrobky, které nesou toto ocenění, jsou zdravotně nezávadné, vyrobeny ekologickým způsobem a funkčně bezvadné. Rozsáhlé testování podle přísných kriterií zaručuje, že budou splněny vysoké nároky.

Natureplus se uděluje jen stavebním a zařizovacím výrobkům, které se skládají z 85 % z obnovitelných surovin a/nebo minerálních surovin. Tím se zajistí trvalá dostupnost a udržitelnost těchto výrobků. K výrobku je dále třeba provést prohlášení použitých látek, aby bylo uživateli kromě samotné pečeti kvality umožněno lepší zařazení výrobku.

Jaké jsou izolační vlastnosti v porovnání s minerální vlnou?

THERMOFLOC izoluje minimálně stejně tak dobře, jako izolační materiály na bázi minerálních vláken. Ze stavebně biologického pohledu však Thermofloc disponuje některými výhodami:

  • foukaný izolační materiál THERMOFLOC vykazuje dva- až třikrát vyšší hustotu, jakož i 2,5krát lepší kapacitu akumulace tepla a velmi nízký součinitel teplotní vodivosti (letní tepelná ochrana)
  • střechy s izolací THERMOFLOC a spodní střešní deska z dřevěných vláken mají výrazné lepší tepelnou ochranu

Lze aplikovat Thermofloc do dvouvrstvého zdiva?

Thermofloc nelze aplikovat do dvouvrstvého zdiva v každé zemi. Kontaktujte naši kanceláři, abyste získali přesné informace k stavebním předpisům ve Vaší zemi.